HOME
คุณพุ่ม เจนเซน
 
คุณพุ่ม เจนเซน หรือ คุณภูมิ เจนเซน โอรสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กับนายปีเตอร์ เจนเซน เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ณ โรงพยาบาลในเมืองซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพี่น้องร่วมพระมารดา-บิดา คือ

1. คุณพลอยไพลิน เจนเซน

2. คุณพุ่ม เจนเซน

3. คุณสิริกิติยา เจนเซน

ศึกษาต่อในโปรแกรมพิเศษออทิสติก ที่โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ อินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรม และโปรแกรมวิทยาศาสตร์กีฬา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบัน : ถึงแก่อนิจกรรม ในเหตุการณ์คลื่นสึนามิ เนื่องจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย ที่หน้าโรงแรมลา ฟลอร่า ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศราชวงศ์ และตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พิธีพระราชทานเพลิงศพจัดขึ้น ณ เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2548โดย...จิรภัทร วรรัตน์

 
Copyright © We love thailand.com 2004 All rights reserved
Webdesigned &  Power By : Thaibangkokhost.com ไทยบางกอกโฮสท์ เช่าโฮสท์ ออกแบบเว็บไซต์